Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Het coronavirus is een virus dat zich richt op de longen. Als je het Coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten of kortademig worden en keelpijn krijgen. Je kunt ook een verkoudheid krijgen of bronchitis. De symptomen van het coronavirus lijken daarom ook veel op een gewone verkoudheid of griep. Als je al een longziekte hebt, zoals COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.

In het kort hebben mensen met het coronavirus:
 

  • koorts (38 graden of hoger):
  • hoesten en/of;
  • kortademigheid;
  • keelpijn
Wat moet ik doen als ik denk dat ik het coronavirus heb?

De kans is groot dat mensen met klachten die vergelijkbaar zijn met het coronavirus, gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.

In sommige gevallen is het wel noodzakelijk om direct contact op te nemen met je huishuis. Dit is in ieder geval noodzakelijk als je: 

  • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
  • De afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest waar het coronavirus al is geconstateerd bij mensen;
  • Of de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. 

Val jij onder deze risicogroep bel direct de huisarts en ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe! Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. Als het nodig is komt de huisarts bij u thuis.

Wat gebeurt er als ik het coronavirus heb?

Als een arts vermoedt dat je de ziekteverschijnselen van het coronavirus vertoont, treedt een protocol in werking. Er moeten dan een aantal stappen worden doorlopen om verspreiding te voorkomen:

  1. De dokter moet dan een test aanvragen bij het RIVM en het Erasmus MC in Rotterdam.
  2. De patiënt zal in isolatie worden gehouden om verdere besmetting te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan dat thuis of door opname in het ziekenhuis.
  3. Test de patiënt positief dan moeten ook alle mensen met wie de persoon onlangs contact heeft gehad ook in quarantaine. De lokale GGD zal deze gedurende de incubatietijd (tussen de zeven en veertien dagen) in de gaten houden. Als ook zij virusverschijnselen vertonen, begint het verhaal weer van vooraf aan.

 

Wat is quarantaine?

 Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een besmettelijk virus tegen te gaan. Een persoon in quarantaine is (nog) niet ziek, maar deze persoon heeft contact gehad met een patiënt met een bewezen coronavirus besmetting. Quarantaine is bedoeld om een persoon gedurende de incubatietijd afgesloten van de buitenwereld te houden. De incubatietijd is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat mensen ziekteverschijnselen krijgen. Als mensen in die periode niet ziek zijn, wordt de quarantaine opgeheven.

Quarantaine kan ook thuis plaatsvinden

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is maximaal twee weken thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Bij een thuisquarantaine gelden er ook regels voor de huisgenoten. Huisgenoten krijgen speciale regels waaraan ze zich moeten houden in het contact met de persoon in quarantaine. Zij beperken daarbij het nabije contact en passen goede hygiënemaatregelen toe. De huisgenoten mogen gewoon het huis verlaten en met andere mensen in contact komen.

Wat is de behandeling van het coronavirus?

Voor COVID-19 bestaat nog geen vaccin. Behandelingen bestaan uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij benauwde patiënten. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben voor deze behandelingen de juiste kennis in huis. Ook is voldoende capaciteit op intensive care afdelingen.

China test op dit moment een experimenteel antiviraal medicijn op mensen. Het middel heet Remde Sivir. Het lijkt aan te slaan.

 Hoe snel kun je genezen na besmetting? 

Genezing is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).