Alle veelgestelde vragen over het Coronavirus Covid-19

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Waarschijnlijk komt het virus van de Huanan vismarkt in Wuhan. Bijna de helft van de eerste 99 patiënten werkte daar. Vermoedelijk is het nieuwe virus overgesprongen van vleermuizen naar (wilde) dieren die werden verkocht op de markt.

Het coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome, vrij vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom) genoemd, is een variant van de coronavirussen die wij al kenden van ziektes als SARS en MERS. De naam SARS-CoV-2 is gekozen omdat het virus hoort bij de familie van SARS-gerelateerde coronavirussen. Van dit virus word je ziek en die ziekte heet officieel COVID-19. Deze naam is gekozen door de WHO. De toevoeging ‘19’ verwijst naar het jaar 2019, toen het voor het eerst werd ontdekt. 

Waar komt de naam 'coronavirus' vandaan?

Het coronavirus dankt zijn naam aan zijn vorm. Wanneer het virus onder een elektronenmicroscoop wordt gelegd, zie je een bolletje met uitsteeksels. Deze vorm heeft iets weg van een kroon en kreeg daarom de Latijnse naam hiervoor: corona.

Is het coronavirus gevaarlijk?

Hoe gevaarlijk het nieuwe coronavirus is, weten we nog niet precies. Waarschijnlijk worden de meeste mensen niet ernstig ziek. Het virus kan wel voor problemen van de longen zorgen, bijvoorbeeld longontsteking. Soms kan iemand overlijden door zo’n longontsteking. De kans hierop is groter bij ouderen en mensen die al ziek zijn. 

Een nieuw virus kan erg gevaarlijk zijn. Doordat het nieuw is hebben wij er geen weerstand tegen en is er nog geen vaccin. Het nieuwe coronavirus is familie van het SARS-virus dat in 2002 en 2003 meer dan 800 levens eiste.

Hoe krijg ik het coronavirus?

Het virus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van mensen op mensen. Het verspreidt zich via uitgeademde minidruppeltjes. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich via een buizensysteem kan verspreiden.Vermijd daarom contact met patiënten en houd minstens 2 meter afstand. 

Kan het virus ook worden overgedragen door pakketjes uit China?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend. 

Een virus overleefd zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Het nieuwe coronavirus kan niet overleven op post of postpakketten. Deze zijn enkele dagen onderweg. Als er al nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft het virus dat niet. Het is dus gewoon veilig om pakketjes uit China te bestellen. 

Kan ik het virus krijgen door geld aan te raken?

De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein volgens het RIVM. Waarschijnlijk speelt het ook in China maar een hele kleine rol in de verspreiding.

Wat is 'incubatietijd'?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Voor het nieuwe coronavirus gaan we uit van een gemiddelde incubatietijd van 7 dagen, maximaal 14 dagen.

De berekende incubatietijd is al lang stabiel, volgens het RIVM. De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen. Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, zou er ook sprake kunnen zijn van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen langer lijkt.

Wat is de behandeling van het virus?

Voor COVID-19 bestaat nog geen vaccin. Behandelingen bestaan uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij benauwde patiënten. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben voor deze behandelingen de juiste kennis in huis. Ook is voldoende capaciteit op intensive care afdelingen.

China test op dit moment een experimenteel antiviraal medicijn op mensen. Het middel heet Remde Sivir. Het lijkt aan te slaan.